20 Aralık 2018

Yazılı Tercüme Hizmeti

Yazılı tercüme; Her türlü yazılı metinin kaynak dilden hedef dile tercüme edilmesine denir. Yazılı çeviri yapan kişilere çevirmen (tercüman) ya da mütercim denir. Yazılı çeviri kullanılacağı alana göre aşağıdaki alanlara ayrılmaktadır:


Akademik tercüme

Akademik çalışmalarda tez, özet, makale vb. dokümanların tercümesine ihtiyaç duyulmakladır. Çevirinin yanı sıra redaksiyon ve editing hizmeti de uluslararası dergilere makale gönderimi ve kabul edilmesi için ayrıca önem arz etmektedir. Akademik çevirileri akademisyen tercümanlarımız ya da bu alanda uzmanlaşmış tercümanlarımız yapmaktadır. Ardıl Tercüme Şirketimiz akademik tercüme ihtiyacı için profesyonel tercümanları bünyesinde bulundurmaktadır.


Edebi tercüme

Edebi çeviri hizmeti özellikle deneyim ve bilgi gerektiren bir çeviri türüdür. Dili bilmenin yanı sıra her iki kültür arasındaki farklılıkların doğru bir şekilde ve anlaşılır bir şekilde hedef dile aktarılması önem arz etmektedir. Her iki kültür arasındaki temel farklılıklara görenek, örf, dini ve kültürel öğeler ile atasözleri gibi faktörler verilebilir. Bu sebeple dili iyi bilmenin yanı sıra araştırma ve geliştirmenin de ön planda olduğu bir tercüme çeşididir. Başlıca örnekler olarak edebi tercüme çalışmaları için roman çevirisi, hikaye çevirisi, tiyatro çevirisi, senaryo çevirisi, masal çevirisi vb. alanlar verilebilir. Ardıl Tercüme Şirketimiz edebi tercüme ihtiyacı için profesyonel tercümanları bünyesinde bulundurmaktadır.


Hukuki tercüme

Hukuk metinleri kendine has terimleri, kısaltmaları ve bilgileri içeren bir alandır. Bu alandaki tercümelerin sektördeki terimlere uygun şekilde tercüme edilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu anlamda hukuk alanındaki tercüme hizmeti yüksek hassasiyet isteyen ve kendine özgü çeviri terminolojinin olmasını gerektirmektedir. Bu alanda uzmanlaşmış tercümanlar ve avukat tercümanları bünyemizde bulundurmaktayız. Hukuki tercümenin içeriklerinden birkaçını şöyle sıralayabiliriz: Vekâletname Tercümesi, Sözleşme Tercümesi, Mahkeme Kararı Tercümesi, Taahhütname Tercümesi, AB Mevzuatı Tercümesi, Hukuki görüş çevirisi, hukuki rapor tercümesi vb. Ardıl Tercüme Şirketimiz hukuki tercüme ihtiyacı için profesyonel tercümanları bünyesinde bulundurmaktadır.


Medikal tercüme

Sağlık sektöründe yapılan çeviri türüdür, tıbbi çeviri olarak da adlandırılır. Yazılı tercümede en zor alanlardan biridir. Bu alanda deneyim kazanmış tercümanlar ya da doktor çevirmenlerle bu hizmeti sunmaktayız. Medikal tercümenin içeriklerinden birkaçını şöyle sıralayabiliriz: hastane ve doktor raporları çevirisi, reçete çevirisi, Medikal araç/gereç patent, tanıtım, kullanım kılavuzları tercümesi, prospektüsler tercümesi, ilaç tescil bilgileri tercümesi,  bitkisel ürünlerle ilgili yayın ve broşürler tercümesi vb. Ardıl Tercüme Şirketimiz medikal tercüme ihtiyacı için profesyonel tercümanları bünyesinde bulundurmaktadır.


Teknik tercüme

Teknik metinler kendine has terimleri, kısaltmaları ve bilgileri içeren bir alandır. Genellikle mühendislik ve endüstri başta olmak üzere birçok sektörde bu hizmete ihtiyaç duyulur. Bu alandaki tercümelerin ilgili sektördeki terimlere uygun şekilde tercüme edilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu alanda uzmanlaşmış tercümanlar ve mühendis tercümanları bünyemizde bulundurmaktayız. Teknik tercümenin içeriklerinden birkaçını şöyle sıralayabiliriz: katalog ve broşür çevirileri, ürün çevirileri, kılavuz çevirileri, mühendislik ve mimari raporlar vb. Ardıl Tercüme Şirketimiz teknik tercüme ihtiyacı için profesyonel tercümanları bünyesinde bulundurmaktadır.


Basın bültenleri ve haber metinleri tercümesi

Kurumsal şirketlerin basın bültenlerinde ya da fuar ve kongre firmaların haber metinlerinde genellikle ihtiyaç duyulur. Press release (basın bültenleri) çevirileri sektörel bilgileri içermesinin yanı sıra bilgilendirme ve sunum amaçlı olduğu için esnek ve anlaşılır şekilde yazılması ayrıca önem arz etmektedir. Bu alandaki ihtiyaçlar için özel çevirmenleri bünyemizde bulundurmaktayız ve bu tür metinlerin jargonuna uygun şekilde metin yazımını oluşturmaktayız. Ardıl Tercüme Şirketimiz basın ve haber bültenleri çevirisi için profesyonel tercümanları bünyesinde bulundurmaktadır.


MSDS – Güvenlik Bilgi Formu Tercümesi

MSDS, “Material Safety Data Sheet” ifadesinin kısaltmasıdır. Güvenlik Bilgi Formu-MSDS kimyasal maddelerin/karışımların ve müstahzarların tehlike ve risklerini ve bunların tehlike sınıflandırmalarını tanımlayan, insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini açıklayan; bu tehlikelere karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanan formlara denmektedir.. Bu belgeler Türkçede “Güvenlik Bilgi Formu” olarak adlandırılmakta ve “GBF” kısa adı ile kısaltılmaktadır. Belirli terim yapısı içeren bu alan için deneyimli ve bu sözlüklere göre çalışacak kişiler görev almaktadır. Ardıl Tercüme Şirketimiz MSDS – Güvenlik bilgi formlarına yönelik tercüme ihtiyacı için profesyonel tercümanları bünyesinde bulundurmaktadır.


Website tercümesi

Web sitesi tercümesi hassas ve üzerinde ciddiyetle durulması gereken çeviri alanlarından biridir. Şirketlerin dışa açılan yüzleri olduğu için her bir kelimenin, sloganın veya yazının dikkatle oluşturulması büyük önem arz etmektedir. Doğrudan pazarlamayı etkileyen bir çeviri türüdür. Bu anlamda web site çevirilerinde özellikle ana dile sahip ve konuya hakim kişiler tercih edilir ve yayınlama öncesi editör kontrolü muhakkak yapılır. Bu anlamda diğer tercüme türlerine göre daha maliyetlidir ve daha uzun zaman gerektirir.


Patent Tercümesi

Patent metinleri özel yazılıma ve dile sahiptir. Bu anlamda diğer çeviri türlerinden farklıdır ve sadece bu alanda ihtisas kazanmış tercümanlar tarafından yapılabilmektedir. Kullanılan dilin yanı sıra formatın da patent metinlerine uygun şekilde yapılması gerekmektedir. Patent tercümenin içeriklerinden birkaçını şöyle sıralayabiliriz: Patent Belgesi ve sertifikası Tercümesi, Patent Tarifnamelerinin Tercümesi, ISO Belgelerinin Tercümesi, CE belgelerinin Tercümesi, Kalite Sistem Belgesi Tercümesi, Patent Başvuru Belgesi Tercümesi vb. Ardıl Tercüme Şirketimiz patent tercüme ihtiyacı için profesyonel tercümanları bünyesinde bulundurmaktadır.


Sigorta Tercümesi

Sigorta sektörü kendine has terimleri, kısaltmaları ve bilgileri içeren bir alandır. Konusuna bağlı olarak içeriğinde hem hukuki hem denizcilik hem de mühendislik gibi çok farklı konuları barındırmaktadır. Sigorta alanındaki tercümenin içeriklerinden birkaçını şöyle sıralayabiliriz: her türlü poliçe çevirisi, her türlü rapor ve değerleme çevirisi, kaza ve hasar raporları çevirisi vb. Ardıl Tercüme Şirketimiz sigorta tercüme ihtiyacı için profesyonel tercümanları bünyesinde bulundurmaktadır.


Redaksiyon & Editing

Redaksiyon-Editing hizmeti, çevirisi tamamlanmış bir metnin editörler tarafından yanlışlıklarının düzeltilmesi ve anlam bozukluğu yaratan eksikliklerinin giderilmesini içerir. Bu şekilde ilgili eksiklikler giderilir. Özellikle akademik makale gibi yayımlanmaya gönderilen çalışmalar için bu hizmet büyük önem arz eder. Bu doğrultuda yayınevlerine gönderilen kitap taslakları veya editöre gönderilen her türlü akademik makale ve metinler hedef dile uygun dil bilgisi kuralları çerçevesinde yayımlanmaya hazır hale getirilir. İlgili çalışma sürecinde dokümanın kullanılacağı yayınevi ya da dergiye ait kriterler dikkate alınarak hizmet sunulur. Redaksiyon hizmeti temel olarak iki süreçten oluşur, düzeltme işlemi (proofreading) ve düzenleme işlemi (editing). Düzeltme işleminde (proofreading) temel olarak gramer, cümle dizilişi ve rakam gibi detaylar kontrol edilir, bu anlamdaki eksiklikler veya hatalar düzeltilerek ilgili çalışmaya kalite kazandırılır yalnız bu hizmette daha çok formata dair hatalar dikkate alınır. Editing (düzenleme) işlemi ise daha kapsamlı bir süreçtir, bu hizmette format ve temel gramer dışında anlamsal ve terimsel düzeyde kapsamlı bir kontrol yapılır ve okuyucunun metni daha rahat anlaması sağlanır ve bu sayede okuyucu içeriğe daha hızlı odaklanır. Editing hizmetinden geçmiş bir metni okuyan kişi yada kurum ilgili çalışmayı profesyonel bulur. Editing hizmeti ayrıca proofreading sürecini de kapsayan bir süreçtir, yani bu hizmet sürecinde anlam ve terminoloji hizmetinin yanı sıra genel format ve gramer desteği de alınır. Bu anlamda editing hizmeti proofreading sürecini kapsar.


Noter Tasdikli Tercüme Nedir?

Yeminli çevirmenler tarafından tercüme edilen ve noterde tasdik işlemi yapılan çeviri türüne denir. Bu işi yapabilecek uzmanlığı ve noter yemin zaptı olan kişilere yeminli tercüman denir. Noter yemin zaptı noterlerce uygun görülen kişilere verilir.

Yeminli tercüme nedir?

Yeminli tercümanlar tarafından yapılan çevirilere denir. Bir belgenin yeminli tercüme olması için yeminli tercüman kaşesinin vurulması gerekmektedir. Belge eğer noter yeminli tercüme olacaksa, yeminli tercüman ya da şirket tarafından hazırlanan belgeler notere tasdik için sunulur.

Noter Onaylı Tercüme Süreci

Öncelikle noter tasdiki yapılacak belgenin yeminli bir tercüman tarafından aslına uygun olarak çevrilmesi gerekmektedir. Çeviri ve kontrol kısmı tamamlanan belgeler noterde tasdik edilecek şekilde tercüman kaşesi ve diğer kaşelerle hazır hale getirilir. Noter gerekli belgeyi kontrol ettikten sonra tasdikini yapar ve bu şekilde süreç sona ermiş olur.

Noter Tasdikli Tercüme Detayları:

  • Tercüme bedeli ve noter masrafı birbirinden bağımsızdır. Bu konuda tarafımızdan tercüme bedeli ve noter maliyetleri açısından bilgi talep edebilirsiniz.
  • Hazırlanan belgeler 2’şer nüsha hazırlanır ve notere sunulur. Müşteriye bir nüsha verilir, diğer nüsha noterde kalır, daha fazla nüsha gerekli ise belge ona göre hazırlanır, bu durumda noter maliyeti de artacaktır.
  • Belgeyi tercüme eden çeviri şirketinin anlaşmalı olduğu ve çeviriyi yapan tercümanın yemin zaptı olan noterde belge tasdik edilir, bu anlamda noterler birbirinden bağımsızdır.
  • Noterde onay sırasında belgenin aslının gösterilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde noter tasdik etmeyebilir ya da fotokopi nüshadan tasdik ibaresi koyabilir.
  • İçerisinde parasal taahhütlerin söz konusu olduğu sözleşme gibi belgelerde noter tasdikinden önce damga pulunun ödenmesi gerekmektedir. Noter buna istinaden onay sürecini tamamlayacaktır.

Hakkımızda daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz